VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 2x50mR
Time: 19:45

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
2
Vitaliy ZEMS
Slavnov VYACHESLAV
KAZ
3
Vladislav NUREK
г. У-Ка

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 2x50mR
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
2
Vitaliy ZEMS
Slavnov VYACHESLAV
KAZ
3
Vladislav NUREK
г. У-Ка