Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 4х400mR
Time: 09:45

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
2
Alexandr PUDOVINNIKOV
SHMK
3
Tamirlan BERMAGANBETOV
ALM
4
Artyom SIZYKH
VKO
5
Duman GABDYGALYEV
KRG
6
Maxim MIRONOV
PVL
7
Ernar TULEGENOV
KST

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 4х400mR
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
2
Alexandr PUDOVINNIKOV
SHMK
3
Tamirlan BERMAGANBETOV
ALM
4
Artyom SIZYKH
VKO
5
Duman GABDYGALYEV
KRG
6
Maxim MIRONOV
PVL
7
Ernar TULEGENOV
KST