Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: Discus Throw
Time: 11:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yevgeniy MILOVATSKIYMNG58.7654.40
2Ivan IVANOVALO53.0553.05
3Alexandr MAMONTOVALM53.0053.00
4Yevgeniy LABUTOVMNG50.90
5Daniil PLOTNIKOVKRG50.0050.00
6Aleksandr ENIKISSKO47.00
7Yegor POLENOVALM45.0045.00
8Kirill STASEVKRG40.0040.00
9Sergey TRAKHOVTSOVKRG40.0040.00
10Stanislav TARARINMNG29.0031.00
11Dmitry SLAVNOVMNG29.0029.00
12Vyacheslav SLAVNOVMNG28.0027.00
13Alexandr BUTPVL0_.__0_.__
14Sergey KLIMOVAdmin0_.__0_.__

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: Discus Throw
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yevgeniy MILOVATSKIYMNG58.7654.40
2Ivan IVANOVALO53.0553.05
3Alexandr MAMONTOVALM53.0053.00
4Yevgeniy LABUTOVMNG50.90
5Daniil PLOTNIKOVKRG50.0050.00
6Aleksandr ENIKISSKO47.00
7Yegor POLENOVALM45.0045.00
8Kirill STASEVKRG40.0040.00
9Sergey TRAKHOVTSOVKRG40.0040.00
10Stanislav TARARINMNG29.0031.00
11Dmitry SLAVNOVMNG29.0029.00
12Vyacheslav SLAVNOVMNG28.0027.00
13Alexandr BUTPVL0_.__0_.__
14Sergey KLIMOVAdmin0_.__0_.__