Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 400mH
Time: 19:25

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Jandos JAKYPOVVKO56.00
2Roman DUDARKRG0.55.500.55.50
3Alexandr PUDOVINNIKOVSHMK5244
4Dmitriy KOBLOVSHMK00
5Vyacheslav ZEMSKRG51.50
6
7Mixail CHEREZOVSKO00:54:39
8Bogdan IKONNIKOVKRG54.9654.96

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 400mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Jandos JAKYPOVVKO56.00
2Roman DUDARKRG0.55.500.55.50
3Alexandr PUDOVINNIKOVSHMK5244
4Dmitriy KOBLOVSHMK00
5Vyacheslav ZEMSKRG51.50
6
7Mixail CHEREZOVSKO00:54:39
8Bogdan IKONNIKOVKRG54.9654.96