Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time: 10:45

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Nikita TRIFONOVALM24.05
2Ilya MARAMYGINMNG22.9823.60
3Aikham TYLEGENOVALM23.58
4Vladislav GRIGORYEVKRG20.7020.70
5Ivan TETERINVKO22.39
6Daniel OSPANPVL22.2023.00
7Sergey SVITOVSKO23.05
8Vladislav NUREKVKO23.30

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Anton BYCHKOVALM25.0025.00
2Odissey VENETIKIDIALM23.40
3Maxim MIRONOVPVL22.50
4Mihail LITVINSKO20.88
5Andrey LAVRUSHENKOVKO22.0322.03
6Artem DOBROSMYSLOVPVL22.20
7Stanislav LIKRG23.0023.00
8Vyacheslav SLAVNOVMNG23.14

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Adil TAKANOVKST23.81
3Almat TULEBAEVALM22.27
4Vitaliy ZEMSKRG21.0021.00
5Damil SUTZHANOVPVL21.5021.67
6Ivan VOVCHENKOKRG23.0023.00
7Timur ZHUKINPVL23.2923.29
8Aidyn SYDYKOVALM23.47

Heat 4

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ivan SHAPYRINALM23.88
3Kirill SUBBOTINSKO22.90
4Alexandr BEZRUKOVPVL22.2022.30
5Pavel KARPENKOKRG22.6022.60
6Artyom SIZYKHVKO23.00
7Viktor ZAKHAROVVKO23.30
8Sergei KREISMANKST23.52

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Nikita TRIFONOVALM24.05
2Ilya MARAMYGINMNG22.9823.60
3Aikham TYLEGENOVALM23.58
4Vladislav GRIGORYEVKRG20.7020.70
5Ivan TETERINVKO22.39
6Daniel OSPANPVL22.2023.00
7Sergey SVITOVSKO23.05
8Vladislav NUREKVKO23.30

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Anton BYCHKOVALM25.0025.00
2Odissey VENETIKIDIALM23.40
3Maxim MIRONOVPVL22.50
4Mihail LITVINSKO20.88
5Andrey LAVRUSHENKOVKO22.0322.03
6Artem DOBROSMYSLOVPVL22.20
7Stanislav LIKRG23.0023.00
8Vyacheslav SLAVNOVMNG23.14

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Adil TAKANOVKST23.81
3Almat TULEBAEVALM22.27
4Vitaliy ZEMSKRG21.0021.00
5Damil SUTZHANOVPVL21.5021.67
6Ivan VOVCHENKOKRG23.0023.00
7Timur ZHUKINPVL23.2923.29
8Aidyn SYDYKOVALM23.47

Heat 4

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ivan SHAPYRINALM23.88
3Kirill SUBBOTINSKO22.90
4Alexandr BEZRUKOVPVL22.2022.30
5Pavel KARPENKOKRG22.6022.60
6Artyom SIZYKHVKO23.00
7Viktor ZAKHAROVVKO23.30
8Sergei KREISMANKST23.52