Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time: 18:45

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Ivan TETERINVKO
2Artem DOBROSMYSLOVPVL
3Damil SUTZHANOVPVL
4Vitaliy ZEMSKRG
5Mihail LITVINSKO
6Andrey LAVRUSHENKOVKO
8Almat TULEBAEVALM

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Ivan TETERINVKO
2Artem DOBROSMYSLOVPVL
3Damil SUTZHANOVPVL
4Vitaliy ZEMSKRG
5Mihail LITVINSKO
6Andrey LAVRUSHENKOVKO
8Almat TULEBAEVALM