Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 3000mSC
Time: 19:40

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Kazim SEVINCHZHBL13:00.0012:00.00
2Kristina SERGEYEVAKRG11:00.0011:00.00
3Daisy JEPKEMEIVKO09:06.66
4Norah JERUTOVKO08:57.97
5Olga BOGOMOLSKAYAPVL00:01.0_00:00.__

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 3000mSC
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Kazim SEVINCHZHBL13:00.0012:00.00
2Kristina SERGEYEVAKRG11:00.0011:00.00
3Daisy JEPKEMEIVKO09:06.66
4Norah JERUTOVKO08:57.97
5Olga BOGOMOLSKAYAPVL00:01.0_00:00.__