Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 400m
Time: 10:45

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Tatyana KOLESNIKOVAKST1:02.00
2Anastasiya KONONOVICHAKM1:01.001:01.00
3Yelizaveta VOLKOVAALM0:59.03
4Elina MIKHINAVKO0:54.000:54.00
5Svetlana KUZNETSOVASKO0:05.920:57.00
6Yuliya CHSHURPVL_:58.00_:58.00
7Anastasiya TSVIRKUNOVAKRG0:59.000:59.00
8Yana BOBROVSKAYAALM0:59.58

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Yelizaveta MYASNIKOVAALM1:02.05
3Elvira TAHAUOVAAKM_:58.00
4Alexandra ZALYUBOVSKAYAPVL0:54.38
5Anna SHUMILOKRG0:56.02
6Aiym KAISANOVAVKO0:58.00
7Diana TROFIMENKOPVL0:58.000:58.00
8Olga BIRYUKOVAVKO0:59.00

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Tatyana KOLESNIKOVAKST1:02.00
2Anastasiya KONONOVICHAKM1:01.001:01.00
3Yelizaveta VOLKOVAALM0:59.03
4Elina MIKHINAVKO0:54.000:54.00
5Svetlana KUZNETSOVASKO0:05.920:57.00
6Yuliya CHSHURPVL_:58.00_:58.00
7Anastasiya TSVIRKUNOVAKRG0:59.000:59.00
8Yana BOBROVSKAYAALM0:59.58

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Yelizaveta MYASNIKOVAALM1:02.05
3Elvira TAHAUOVAAKM_:58.00
4Alexandra ZALYUBOVSKAYAPVL0:54.38
5Anna SHUMILOKRG0:56.02
6Aiym KAISANOVAVKO0:58.00
7Diana TROFIMENKOPVL0:58.000:58.00
8Olga BIRYUKOVAVKO0:59.00