Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 400m
Time: 10:55

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yernar ZHUMAMURATALO0:54.000:54.00
2Timur ZHUKINPVL0:52.930:52.93
3Mikhail GORLOVVKO0:51.00
4Elnor MUKHITDINOVVKO0:48.00
5Maxim MIRONOVPVL0:50.02
6Kirill SUBBOTINSKO0:51.00
7Pavel KARPENKOKRG0:51.090:51.09
8Sergei KREISMANKST0:52.54

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Anton BYCHKOVALM0:55.000:55.00
2Zhanbolat KADYRBEKALO0:53.000:53.00
3Alizhan ZHANGALIAKM0:51.0_0:51.0_
4Bogdan IKONNIKOVKRG0:50.230:50.23
5Artem DOBROSMYSLOVPVL0:48.64
6Anton LENSHINALM0:50.49
7Tymur BAYMURATALO0:51.000:51.00
8Aleksandra VODOLAZHSKIIKST0:51.80

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ivan SHAPYRINALM0:53.75
3Ernar TULEGENOVKST0:51.00
4Alexandr BEZRUKOVPVL0:49.000:49.00
5Andrey SOKOLOVVKO0:47.800:47.80
6Viktor ZAKHAROVVKO0:51.50
7Vadim NASSONOVKRG0:51.000:51.00
8Bauyrzhan REIMBAEVMNG0:53.0_0:53.0_

Heat 4

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Gleb YUDAALM0:53.80
3Nikita CHUPORSHNEVKRG0:49.22
4Mihail LITVINSKO0:45.20
5Efim TARASOVVKO0:47.80
6Nikta PETYAKHINVKO0:50.20
7Tamirlan BERMAGANBETOVALM0:51.00
8Ignatiy VAGENLEITNERALM0:52.30

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yernar ZHUMAMURATALO0:54.000:54.00
2Timur ZHUKINPVL0:52.930:52.93
3Mikhail GORLOVVKO0:51.00
4Elnor MUKHITDINOVVKO0:48.00
5Maxim MIRONOVPVL0:50.02
6Kirill SUBBOTINSKO0:51.00
7Pavel KARPENKOKRG0:51.090:51.09
8Sergei KREISMANKST0:52.54

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Anton BYCHKOVALM0:55.000:55.00
2Zhanbolat KADYRBEKALO0:53.000:53.00
3Alizhan ZHANGALIAKM0:51.0_0:51.0_
4Bogdan IKONNIKOVKRG0:50.230:50.23
5Artem DOBROSMYSLOVPVL0:48.64
6Anton LENSHINALM0:50.49
7Tymur BAYMURATALO0:51.000:51.00
8Aleksandra VODOLAZHSKIIKST0:51.80

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ivan SHAPYRINALM0:53.75
3Ernar TULEGENOVKST0:51.00
4Alexandr BEZRUKOVPVL0:49.000:49.00
5Andrey SOKOLOVVKO0:47.800:47.80
6Viktor ZAKHAROVVKO0:51.50
7Vadim NASSONOVKRG0:51.000:51.00
8Bauyrzhan REIMBAEVMNG0:53.0_0:53.0_

Heat 4

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Gleb YUDAALM0:53.80
3Nikita CHUPORSHNEVKRG0:49.22
4Mihail LITVINSKO0:45.20
5Efim TARASOVVKO0:47.80
6Nikta PETYAKHINVKO0:50.20
7Tamirlan BERMAGANBETOVALM0:51.00
8Ignatiy VAGENLEITNERALM0:52.30