Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 4х400m MixedR
Time: 20:20

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
2
Artem DOBROSMYSLOV
PVL
3
Bogdan IKONNIKOV
KRG
4
Ivan SHAPYRIN
ALM

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 4х400m MixedR
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
2
Artem DOBROSMYSLOV
PVL
3
Bogdan IKONNIKOV
KRG
4
Ivan SHAPYRIN
ALM