Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 800m
Time: 09:10

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Sabira MUSSINAMNG2:25.002:25.00
2Margarita BOGOMOLOVAVKO2:24.00
3Natalya POLOVIKOVAKRG2:22.00
4Yekaterina SYSSOEVAALM2:19.00
5Ekaterina GRITSAIKST2:06.58
6Viktoriya SENKINAKRG2:09.002:09.00
7Yana BOBROVSKAYAALM2:18.58
8Natalya ULBRIKHTKRG2:16.00
9Ulyana PLEKHANOVAKST2:14.00
10Elvira TAHAUOVAAKM2:14.00
11Vasilisa FAKHRUTDINOVAKRG2:14.002:14.00

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 800m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Sabira MUSSINAMNG2:25.002:25.00
2Margarita BOGOMOLOVAVKO2:24.00
3Natalya POLOVIKOVAKRG2:22.00
4Yekaterina SYSSOEVAALM2:19.00
5Ekaterina GRITSAIKST2:06.58
6Viktoriya SENKINAKRG2:09.002:09.00
7Yana BOBROVSKAYAALM2:18.58
8Natalya ULBRIKHTKRG2:16.00
9Ulyana PLEKHANOVAKST2:14.00
10Elvira TAHAUOVAAKM2:14.00
11Vasilisa FAKHRUTDINOVAKRG2:14.002:14.00