Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 800m
Time: 09:15

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Sunkar ABYLKANOVVKO2:03.00
2Yernar ZHUMAMURATALO2:01.002:01.00
3Ivan GONCHAROVALM2:00.002:00.00
4Vadim NASSONOVKRG2:00.00
5Zhanbolat KADYRBEKALO0:00.0_1:59.00
6Mikhail GORLOVVKO1:59.00
7Ignatiy VAGENLEITNERALM1:58.20
8Bauyrzhan REIMBAEVMNG1:58.001:58.00

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Dmitriy ZAVATSKIYSKO1:56.9_
2Anton LENSHINALM1:56.00
3Duman GABDYGALYEVKRG1:53.001:53.00
4Tymur BAYMURATALO1:53.801:53.80
5Abdulaziz ABDUKAYMOVSHMK1:51.591:51.00
6Aleksandra VODOLAZHSKIIKST1:57.00
8Ernar TULEGENOVKST1:57.00
10Aibol OMARALO1:56.001:56.00
11Aliaskarov SALAMATZHBL1:57.001:56.00

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 800m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Sunkar ABYLKANOVVKO2:03.00
2Yernar ZHUMAMURATALO2:01.002:01.00
3Ivan GONCHAROVALM2:00.002:00.00
4Vadim NASSONOVKRG2:00.00
5Zhanbolat KADYRBEKALO0:00.0_1:59.00
6Mikhail GORLOVVKO1:59.00
7Ignatiy VAGENLEITNERALM1:58.20
8Bauyrzhan REIMBAEVMNG1:58.001:58.00

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Dmitriy ZAVATSKIYSKO1:56.9_
2Anton LENSHINALM1:56.00
3Duman GABDYGALYEVKRG1:53.001:53.00
4Tymur BAYMURATALO1:53.801:53.80
5Abdulaziz ABDUKAYMOVSHMK1:51.591:51.00
6Aleksandra VODOLAZHSKIIKST1:57.00
8Ernar TULEGENOVKST1:57.00
10Aibol OMARALO1:56.001:56.00
11Aliaskarov SALAMATZHBL1:57.001:56.00