Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 1500m
Time: 18:35

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Maxim FROLOVSKIYALM3:54.433:54.43
2Sunkar ABYLKANOVVKO4:28.004:28.00
3Abdulaziz ABDUKAYMOVSHMK3:53.053:53.00
4Madiyar ORMANGALIALO4:18.00
5Alexey GUSSAROVALM3:50.363:50.36
6Ivan GONCHAROVALM4:15.004:15.00
7Sultan AIGARAYEVALM4:12.00
8Dmitrii SHEGLOVPVL4:12.004:12.00
9Kanat BILIMHANALO4:13.004:11.00
10Nurisbek SEKSEMBAIALM4:07.204:07.20
11Alexandr MARUSICHSKO4:04.004:04.00
12Vyacheslav CHUVYAKOVKST4:00.00
13Alimzhan BALTABEKNRST4:00.154:00.15
14Dmitriy ZAVATSKIYSKO4:00.00
15Aibol OMARALO3:57.003:57.00

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Startlist: 1500m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Maxim FROLOVSKIYALM3:54.433:54.43
2Sunkar ABYLKANOVVKO4:28.004:28.00
3Abdulaziz ABDUKAYMOVSHMK3:53.053:53.00
4Madiyar ORMANGALIALO4:18.00
5Alexey GUSSAROVALM3:50.363:50.36
6Ivan GONCHAROVALM4:15.004:15.00
7Sultan AIGARAYEVALM4:12.00
8Dmitrii SHEGLOVPVL4:12.004:12.00
9Kanat BILIMHANALO4:13.004:11.00
10Nurisbek SEKSEMBAIALM4:07.204:07.20
11Alexandr MARUSICHSKO4:04.004:04.00
12Vyacheslav CHUVYAKOVKST4:00.00
13Alimzhan BALTABEKNRST4:00.154:00.15
14Dmitriy ZAVATSKIYSKO4:00.00
15Aibol OMARALO3:57.003:57.00