Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km
25.09 - 25.09, 1 days
Almaty

Startlist: 10km
Time:

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Maxim YERYOMINALO45:00.0040:00.00
2Daniil EVDOKIMOVALO36:00.5035:00.00
3Dmitriy CHSHEGLOVPVL34:00.00
4Kalyuzhnyy ANDREYZHBL34:00.0034:00.00
5Nurbay NURSAPAAST33:30.__33:30.0_
6Aibol OMARZHTS33:00.0033:00.00
7Dmitry ЗАВАТСКИЙSKO32:50.00
8Aleksandr SAVGUROVKST32:05.00
9Alimzhan BALTABEKAST32:00.0032:00.00
10Vadim LEVCHENKOVSKO30:__.__31:30.__
11kirill 27.02.2003 SUBBOTINSKO00:04.3400:0_.__
12Zharas MEDERBEKSHMK00:__.__00:__.__

Championship of the Republic of Kazakhstan for marathon and road running 10 km

25.09 - 25.09, 1 days
Almaty

Men

Startlist: 10km
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Maxim YERYOMINALO45:00.0040:00.00
2Daniil EVDOKIMOVALO36:00.5035:00.00
3Dmitriy CHSHEGLOVPVL34:00.00
4Kalyuzhnyy ANDREYZHBL34:00.0034:00.00
5Nurbay NURSAPAAST33:30.__33:30.0_
6Aibol OMARZHTS33:00.0033:00.00
7Dmitry ЗАВАТСКИЙSKO32:50.00
8Aleksandr SAVGUROVKST32:05.00
9Alimzhan BALTABEKAST32:00.0032:00.00
10Vadim LEVCHENKOVSKO30:__.__31:30.__
11kirill 27.02.2003 SUBBOTINSKO00:04.3400:0_.__
12Zharas MEDERBEKSHMK00:__.__00:__.__