TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Startlist: 60m
Time: 10:38

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Bogdan GONCHAROVSHMK7.35
2Bakytzhan ORYNSHAIYKHOVABY7.15
3Ryslan RUATAMOVKGZ6.89
4Hong kit LEEHKG0.00
5Vitaliy ZEMSKRG6.80
6Ildar AKHMADIEVTJK6.92
7Danil POPOVKRG7.00
8Karim KABDULLOVAKM7.08

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Arseniy SARKISSOVSHMK7.35
2Aibar YESSENGELDIAST7.16
3Andrey LAVRUSHENKOVKO6.92
4Kam ching SHAKHKG0.00
5Il"ya ALIEVAKM6.88
6Daniyal OSPANPVL6.99
7Elkham TULEGENOVALM7.00
8Timur CHUMAKSKO7.13

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Startlist: 60m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Bogdan GONCHAROVSHMK7.35
2Bakytzhan ORYNSHAIYKHOVABY7.15
3Ryslan RUATAMOVKGZ6.89
4Hong kit LEEHKG0.00
5Vitaliy ZEMSKRG6.80
6Ildar AKHMADIEVTJK6.92
7Danil POPOVKRG7.00
8Karim KABDULLOVAKM7.08

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Arseniy SARKISSOVSHMK7.35
2Aibar YESSENGELDIAST7.16
3Andrey LAVRUSHENKOVKO6.92
4Kam ching SHAKHKG0.00
5Il"ya ALIEVAKM6.88
6Daniyal OSPANPVL6.99
7Elkham TULEGENOVALM7.00
8Timur CHUMAKSKO7.13