TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Startlist: 60m
Time: 15:22

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Danil POPOVKRG
2Karim KABDULLOVAKM
3Vitaliy ZEMSKRG
4Kam ching SHAKHKG
5Hong kit LEEHKG
6Ildar AKHMADIEVTJK
7Il"ya ALIEVAKM
8Andrey LAVRUSHENKOVKO

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Startlist: 60m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Danil POPOVKRG
2Karim KABDULLOVAKM
3Vitaliy ZEMSKRG
4Kam ching SHAKHKG
5Hong kit LEEHKG
6Ildar AKHMADIEVTJK
7Il"ya ALIEVAKM
8Andrey LAVRUSHENKOVKO