TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Startlist: 400m
Time: 10:00

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Sangar ABYLBEKULT0:53.70
2Madi TOKENOVABY0:51.20
3Maxim MIRONOVPVL0:50.21
4Bogdan IKONNIKOVKRG0:50.00
5Elnor MUKHITDINOVVKO0:48.20
6Artem DOBROSMYSLOVPVL0:49.00

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Asylkhan MAKYSHAST0:53.97
3Danil IGNATOVAST0:52.20
4Roman DUDARULT0:52.00
5Vyacheslav ZEMSKRG0:48.00
6Daniil LITVINOVKST0:49.20

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Niyattulla AIBOLULT0:53.90
3Askar AMERZHANOVAST0:52.30
4Mihail CHEREZOVSKO0:50.3_
5Andrey SOKOLOVVKO0:47.60
6Kirill SUBBOTINSKO0:50.1_

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Sangar ABYLBEKULT0:53.70
2Madi TOKENOVABY0:51.20
3Maxim MIRONOVPVL0:50.21
4Bogdan IKONNIKOVKRG0:50.00
5Elnor MUKHITDINOVVKO0:48.20
6Artem DOBROSMYSLOVPVL0:49.00

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Asylkhan MAKYSHAST0:53.97
3Danil IGNATOVAST0:52.20
4Roman DUDARULT0:52.00
5Vyacheslav ZEMSKRG0:48.00
6Daniil LITVINOVKST0:49.20

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Niyattulla AIBOLULT0:53.90
3Askar AMERZHANOVAST0:52.30
4Mihail CHEREZOVSKO0:50.3_
5Andrey SOKOLOVVKO0:47.60
6Kirill SUBBOTINSKO0:50.1_