TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Startlist: 400m
Time: 16:33

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Madi TOKENOVABY
2Daniil LITVINOVKST
3Bogdan IKONNIKOVKRG
4Vyacheslav ZEMSKRG
5Andrey SOKOLOVVKO
6Elnor MUKHITDINOVVKO

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Madi TOKENOVABY
2Daniil LITVINOVKST
3Bogdan IKONNIKOVKRG
4Vyacheslav ZEMSKRG
5Andrey SOKOLOVVKO
6Elnor MUKHITDINOVVKO