TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Startlist: 800m
Time: 17:33

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Vasilisa FAKHRUTDINOVAKRG2:14.00
2Tatyana NEROZNAKKST2:13.8_
3Viktoriya SENKINAKRG2:12.00
4Elvira TAKHAUOVAAKM2:11.10
5Yelizaveta VOLKOVAPVL2:18.50
6Anastassiya TSVIRKUNOVAPVL2:16.00
7Olesya KRAVETSKRG2:18.50
8Ekaterina KOLODAAST2:17.20

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Startlist: 800m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Vasilisa FAKHRUTDINOVAKRG2:14.00
2Tatyana NEROZNAKKST2:13.8_
3Viktoriya SENKINAKRG2:12.00
4Elvira TAKHAUOVAAKM2:11.10
5Yelizaveta VOLKOVAPVL2:18.50
6Anastassiya TSVIRKUNOVAPVL2:16.00
7Olesya KRAVETSKRG2:18.50
8Ekaterina KOLODAAST2:17.20