XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: 100m
Time: 11:14

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ilya MARAMYGINMNG11.20
3Ildar AKHMADIEVTJK10.64
4Vitaliy ZEMSKRG10.40
5Danil POPOVKRG10.64
6Sulton GAFURJONOVUZB10.88
7Jakhongirmirzo SOBIRJONOVUZB11.02
8Omar SULTANOVALM11.30

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Jahongir SOBIRJONOVUZB11.50
2Daniyal OSPANPVL11.07
3Sanjar ASHUROVUZB10.81
4Almat TULEBAEVALM10.49
5Lukman GURBANDURDYYEVTKM10.4_10.6_
6Favoris MUZRAPOVTJK10.65
7Suttisak SINGKHONTHA11.16
8Alkham TULEGENOVALM11.30

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Jaloliddin KHAMROKULOVUZB11.15
3Khabib SOKHIBNAZAROVUZB10.68
4Mindia ENDELADZEGEO10.59
5Mirhaydar SAPAROVTKM10.5_10.5_
6Andrey LAVRUSHENKOVKO10.80
7Odissey VENETIKIDIALM11.10
8Jandos KARABAEVALM11.47

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 100m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ilya MARAMYGINMNG11.20
3Ildar AKHMADIEVTJK10.64
4Vitaliy ZEMSKRG10.40
5Danil POPOVKRG10.64
6Sulton GAFURJONOVUZB10.88
7Jakhongirmirzo SOBIRJONOVUZB11.02
8Omar SULTANOVALM11.30

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Jahongir SOBIRJONOVUZB11.50
2Daniyal OSPANPVL11.07
3Sanjar ASHUROVUZB10.81
4Almat TULEBAEVALM10.49
5Lukman GURBANDURDYYEVTKM10.4_10.6_
6Favoris MUZRAPOVTJK10.65
7Suttisak SINGKHONTHA11.16
8Alkham TULEGENOVALM11.30

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Jaloliddin KHAMROKULOVUZB11.15
3Khabib SOKHIBNAZAROVUZB10.68
4Mindia ENDELADZEGEO10.59
5Mirhaydar SAPAROVTKM10.5_10.5_
6Andrey LAVRUSHENKOVKO10.80
7Odissey VENETIKIDIALM11.10
8Jandos KARABAEVALM11.47