XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: 100m
Time: 19:24

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Jaloliddin KHAMROKULOVUZB
2Sulton GAFURJONOVUZB
3Ildar AKHMADIEVTJK
4Mindia ENDELADZEGEO
5Almat TULEBAEVALM
6Khabib SOKHIBNAZAROVUZB
7Sanjar ASHUROVUZB
8Andrey LAVRUSHENKOVKO

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 100m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Jaloliddin KHAMROKULOVUZB
2Sulton GAFURJONOVUZB
3Ildar AKHMADIEVTJK
4Mindia ENDELADZEGEO
5Almat TULEBAEVALM
6Khabib SOKHIBNAZAROVUZB
7Sanjar ASHUROVUZB
8Andrey LAVRUSHENKOVKO