XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: Shot Put
Time: 19:20

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yekaterina SEREBRENIKOVAALM11.70
2Makhliyo TOJALIEVAUZB14.85
3Sabina POTAPOVAKRG13.50
4Yulianna SHCHUKINAUZB14.70
5Nadezhda BOGDANOVAMNG12.00
6Nadezhda BARBANOVAKRG15.51
7Karina VASILYEVAALM12.00

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Startlist: Shot Put
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Yekaterina SEREBRENIKOVAALM11.70
2Makhliyo TOJALIEVAUZB14.85
3Sabina POTAPOVAKRG13.50
4Yulianna SHCHUKINAUZB14.70
5Nadezhda BOGDANOVAMNG12.00
6Nadezhda BARBANOVAKRG15.51
7Karina VASILYEVAALM12.00