XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: Discus Throw
Time: 19:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Alexandr MAMONTOVALM56.00
2Rashidbek SODIQOVUZB55.10
3Suttisak SINGKHONTHA41.50
4Yevgeniy MILOVATSKIYMNG56.00
5Yevgeniy LABUTOVMNG52.00
6Tokhtar MYRZAGAZIEVKZL42.80
7Temuri ABULASHVILIGEO60.84
8Daniil PLOTNIKOVKRG51.00
9Yegor POLENOVALM47.00
10Konstantin VAZHNINALM42.00

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: Discus Throw
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Alexandr MAMONTOVALM56.00
2Rashidbek SODIQOVUZB55.10
3Suttisak SINGKHONTHA41.50
4Yevgeniy MILOVATSKIYMNG56.00
5Yevgeniy LABUTOVMNG52.00
6Tokhtar MYRZAGAZIEVKZL42.80
7Temuri ABULASHVILIGEO60.84
8Daniil PLOTNIKOVKRG51.00
9Yegor POLENOVALM47.00
10Konstantin VAZHNINALM42.00