XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: Hammer Throw
Time: 17:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Vadim PUNTUSVKO49.00
2Mergen MAMMEDOVTKM74.0173.40
3Vyacheslav NEKLYUDOVSHMK35.0035.00
4Yevgeniy LABUTOVMNG39.0039.00

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: Hammer Throw
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Vadim PUNTUSVKO49.00
2Mergen MAMMEDOVTKM74.0173.40
3Vyacheslav NEKLYUDOVSHMK35.0035.00
4Yevgeniy LABUTOVMNG39.0039.00