XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: Javelin Throw
Time: 17:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Alexandr LYSSENKOMNG60.18
2Arthur GAFNERVKO69.00
3Alexei KHLYSTOVVKO59.00
4Zharas KOZHAKHMETOVALM43.00
5Meiirzhan KHOJIMURATMNG62.84
6Yan ZUTAYEVMNG51.64
7Suttisak SINGKHONTHA57.48

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: Javelin Throw
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Alexandr LYSSENKOMNG60.18
2Arthur GAFNERVKO69.00
3Alexei KHLYSTOVVKO59.00
4Zharas KOZHAKHMETOVALM43.00
5Meiirzhan KHOJIMURATMNG62.84
6Yan ZUTAYEVMNG51.64
7Suttisak SINGKHONTHA57.48