XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: Triple Jump
Time: 20:05

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Maksim VANYAIKINSKO16.21
2Lasha GULELAURIGEO16.52
3Ivan DENISOVUZB16.22
4Evgeniy KISELEVSKO16.21
5Jabir ALIYEVAZE15.07
6Petr MEDVEDEVALM14.99
7Ikhtiyor AKHMADJONOVUZB14.96
8Shakhzodbek JURAEVUZB15.30
9Arsen UMERZHANOVSKO14.61

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: Triple Jump
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Maksim VANYAIKINSKO16.21
2Lasha GULELAURIGEO16.52
3Ivan DENISOVUZB16.22
4Evgeniy KISELEVSKO16.21
5Jabir ALIYEVAZE15.07
6Petr MEDVEDEVALM14.99
7Ikhtiyor AKHMADJONOVUZB14.96
8Shakhzodbek JURAEVUZB15.30
9Arsen UMERZHANOVSKO14.61