XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: 100mH
Time: 19:05

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Alina CHISTYAKOVAKRG14.80
3Anna DUBINAPVL14.10
4Yuliya BASHMANOVAVKO13.70
5Anel SHULAKOVAKRG14.09
6Margarita NAZARENKOAKM14.50
7Kristina YERMOLAPVL14.57

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Startlist: 100mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Alina CHISTYAKOVAKRG14.80
3Anna DUBINAPVL14.10
4Yuliya BASHMANOVAVKO13.70
5Anel SHULAKOVAKRG14.09
6Margarita NAZARENKOAKM14.50
7Kristina YERMOLAPVL14.57