XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: 400mH
Time: 20:30

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Muhammadrizo MIRZOZODATJK
2Leonid PRONZHENKOTJK
3Adil OMARBEKOVPVL
4Dmitry KOBLOVSHMK
5Hiromu YAMAUCHIJPN
6Mahdi PIRJAHANIRI
7Vyacheslav ZEMSKRG
8Bogdan IKONNIKOVKRG

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 400mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Muhammadrizo MIRZOZODATJK
2Leonid PRONZHENKOTJK
3Adil OMARBEKOVPVL
4Dmitry KOBLOVSHMK
5Hiromu YAMAUCHIJPN
6Mahdi PIRJAHANIRI
7Vyacheslav ZEMSKRG
8Bogdan IKONNIKOVKRG