XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: 200 m
Time: 10:14

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Andrey LAVRUSHENKOVKO22.20
3Sanjar ASHUROVUZB21.64
4Vitaliy ZEMSKRG21.00
5Mirhaydar SAPAROVTKM21.6_21.6_
6Artur KHARISOVUZB22.10
7Odissey VENETIKIDIALM23.00
8Jandos KARABAEVALM23.74

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Jahongir SOBIRJONOVUZB22.15
3Almat TULEBAEVALM21.52
4Damil SUTZHANOVPVL21.40
5Mindia ENDELADZEGEO21.54
6Aleksandr PRONZHENKOTJK21.89
7Shakhzatbek SADYKZHAN UULUKGZ22.70
8Mark BOROVKOVALM23.80

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Aidyn SYDYKOVALM23.82
2Ruslan NIKITINALM22.24
3Khabib SOKHIBNAZAROVUZB21.68
4Lukman GURBANDURDYYEVTKM21.4_21.5_
5Favoris MUZRAPOVTJK21.71
6Abbos TOSHTEMIROVUZB21.85
7Alkham TULEGENOVALM22.60
8Omar SULTANOVALM23.93

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 200 m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Andrey LAVRUSHENKOVKO22.20
3Sanjar ASHUROVUZB21.64
4Vitaliy ZEMSKRG21.00
5Mirhaydar SAPAROVTKM21.6_21.6_
6Artur KHARISOVUZB22.10
7Odissey VENETIKIDIALM23.00
8Jandos KARABAEVALM23.74

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Jahongir SOBIRJONOVUZB22.15
3Almat TULEBAEVALM21.52
4Damil SUTZHANOVPVL21.40
5Mindia ENDELADZEGEO21.54
6Aleksandr PRONZHENKOTJK21.89
7Shakhzatbek SADYKZHAN UULUKGZ22.70
8Mark BOROVKOVALM23.80

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Aidyn SYDYKOVALM23.82
2Ruslan NIKITINALM22.24
3Khabib SOKHIBNAZAROVUZB21.68
4Lukman GURBANDURDYYEVTKM21.4_21.5_
5Favoris MUZRAPOVTJK21.71
6Abbos TOSHTEMIROVUZB21.85
7Alkham TULEGENOVALM22.60
8Omar SULTANOVALM23.93