XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: 110mH
Time: 19:25

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Farhad KUSTAYBAEVSKO15.50
3Leonid PRONZHENKOTJK14.6_
4David YEFREMOVKRG13.63
5Yevgeniy PROKUDINKRG13.80
6Zakhar LEVITSKIYPVL14.65
7Mardonbek SOTIBOLDIEVUZB15.50

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 110mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Farhad KUSTAYBAEVSKO15.50
3Leonid PRONZHENKOTJK14.6_
4David YEFREMOVKRG13.63
5Yevgeniy PROKUDINKRG13.80
6Zakhar LEVITSKIYPVL14.65
7Mardonbek SOTIBOLDIEVUZB15.50