XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: 400m
Time: 10:34

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Khusniddin BANNAEVUZB0:49.88
3Aleksandr PRONZHENKOTJK0:49.68
4Shakhzatbek SADYKZHAN UULUKGZ0:49.40
5Andrey SOKOLOVVKO0:47.60
6Artem DOBROSMYSLOVPVL0:48.50
7Maxim MIRONOVPVL0:50.50

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Aidyn SYDYKOVALM0:53.81
3Maisalbek MUKUMBEK UULUKGZ0:49.89
4Javid MAMMADOVAZE0:49.58
5Abbos TOSHTEMIROVUZB0:48.50
6Elnor MUKHITDINOVVKO0:48.00
7Artur KHARISOVUZB0:49.59
8Nikita PETYAKHINVKO0:50.00

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Khusniddin BANNAEVUZB0:49.88
3Aleksandr PRONZHENKOTJK0:49.68
4Shakhzatbek SADYKZHAN UULUKGZ0:49.40
5Andrey SOKOLOVVKO0:47.60
6Artem DOBROSMYSLOVPVL0:48.50
7Maxim MIRONOVPVL0:50.50

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Aidyn SYDYKOVALM0:53.81
3Maisalbek MUKUMBEK UULUKGZ0:49.89
4Javid MAMMADOVAZE0:49.58
5Abbos TOSHTEMIROVUZB0:48.50
6Elnor MUKHITDINOVVKO0:48.00
7Artur KHARISOVUZB0:49.59
8Nikita PETYAKHINVKO0:50.00