XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Startlist: 800m
Time: 20:48

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Nikita PETYAKHINVKO1:57.00
2Baurjan REIMBAEVMNG1:56.00
3Muhammadrizo MIRZOZODATJK1:57.30
4Alexandr BEKTASOVSKO1:56.39
5Maisalbek MUKUMBEK UULUKGZ1:57.76
6Nikolay PETROVZHTS1:58.20

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Javokhirbek SAIDAKHMEDOVUZB1:50.54
2Musulman DZHOLOMANOVKGZ1:49.90
3Abdulaziz ABDUKAUYMOVSHMK1:51.00
4Sergey SUKHOVKRG1:51.70
5Igor KHRUNINVKO1:55.00
6Aibol OMARZHTS1:55.00

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Startlist: 800m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Nikita PETYAKHINVKO1:57.00
2Baurjan REIMBAEVMNG1:56.00
3Muhammadrizo MIRZOZODATJK1:57.30
4Alexandr BEKTASOVSKO1:56.39
5Maisalbek MUKUMBEK UULUKGZ1:57.76
6Nikolay PETROVZHTS1:58.20

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Javokhirbek SAIDAKHMEDOVUZB1:50.54
2Musulman DZHOLOMANOVKGZ1:49.90
3Abdulaziz ABDUKAUYMOVSHMK1:51.00
4Sergey SUKHOVKRG1:51.70
5Igor KHRUNINVKO1:55.00
6Aibol OMARZHTS1:55.00