IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 60m
Time: 10:25

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Sadykzhan uulu SHAKHZATBEKKGZ7.13
3Andrey LAVRUSHENKOVKO6.96
4Vitaliy ZEMSKRG6.75
5Alham NAGHIYEVAZE6.93
6Vladislav NUREKVKO7.10

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Bakytzhan ORYNSHAIYKHOVKAZ7.23
3Almat TULEBAEVALM7.00
4Favoris MUZRAPOVTJK6.81
5Ildar AKHMADIEVTJK6.86
6Danil POPOVKRG7.00
7Artyom SIZYKHKAZ7.31

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Men

Startlist: 60m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Sadykzhan uulu SHAKHZATBEKKGZ7.13
3Andrey LAVRUSHENKOVKO6.96
4Vitaliy ZEMSKRG6.75
5Alham NAGHIYEVAZE6.93
6Vladislav NUREKVKO7.10

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Bakytzhan ORYNSHAIYKHOVKAZ7.23
3Almat TULEBAEVALM7.00
4Favoris MUZRAPOVTJK6.81
5Ildar AKHMADIEVTJK6.86
6Danil POPOVKRG7.00
7Artyom SIZYKHKAZ7.31