IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 60m
Time: 17:55

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Bakytzhan ORYNSHAIYKHOVKAZ
2Danil POPOVKRG
3Alham NAGHIYEVAZE
4Vitaliy ZEMSKRG
5Almat TULEBAEVALM
6Favoris MUZRAPOVTJK
7Ildar AKHMADIEVTJK
8Andrey LAVRUSHENKOVKO

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Men

Startlist: 60m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Bakytzhan ORYNSHAIYKHOVKAZ
2Danil POPOVKRG
3Alham NAGHIYEVAZE
4Vitaliy ZEMSKRG
5Almat TULEBAEVALM
6Favoris MUZRAPOVTJK
7Ildar AKHMADIEVTJK
8Andrey LAVRUSHENKOVKO