IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 60mH
Time: 17:41

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
3Ergash NORMURODOVUZB7.91
4David YEFREMOVKRG7.60
5Yevgeniy PROKUDINKRG7.90
6Erasyl MURZAMUKHAMBETOVVKO8.60

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Men

Startlist: 60mH
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
3Ergash NORMURODOVUZB7.91
4David YEFREMOVKRG7.60
5Yevgeniy PROKUDINKRG7.90
6Erasyl MURZAMUKHAMBETOVVKO8.60