IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 400m
Time: 10:00

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
3Ilaha GULIYEVAAZE0:56.47
4Malika RADJABOVAUZB0:56.30
5Adelina ZEMSKRG0:54.50
6Anna SHUMILOKRG0:56.03

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
3Kristina PRONZHENKOTJK0:56.69
4Aiym KAISANOVAVKO0:56.60
5Lamiya VALIYEVAAZE0:54.83
6Laylo ALLABERGANOVAUZB0:55.52

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Women

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
3Ilaha GULIYEVAAZE0:56.47
4Malika RADJABOVAUZB0:56.30
5Adelina ZEMSKRG0:54.50
6Anna SHUMILOKRG0:56.03

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
3Kristina PRONZHENKOTJK0:56.69
4Aiym KAISANOVAVKO0:56.60
5Lamiya VALIYEVAAZE0:54.83
6Laylo ALLABERGANOVAUZB0:55.52