IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 400m
Time: 18:05

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Aiym KAISANOVAVKO
2Ilaha GULIYEVAAZE
3Adelina ZEMSKRG
4Lamiya VALIYEVAAZE
5Laylo ALLABERGANOVAUZB
6Anna SHUMILOKRG

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Women

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Aiym KAISANOVAVKO
2Ilaha GULIYEVAAZE
3Adelina ZEMSKRG
4Lamiya VALIYEVAAZE
5Laylo ALLABERGANOVAUZB
6Anna SHUMILOKRG