IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 400m
Time: 10:14

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Sergey SUKHOVKRG0:49.50
3Elnor MUKHITDINOVVKO0:48.00
4Ruslan LITOVSKLIKGZ0:49.44
5İlyas ÇANAKÇITUR0:46.58
6Efim TARASOVVKO0:47.77

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Nikita PETYAKHINKAZ0:51.00
3Kubi̇lay ENÇÜTUR0:48.20
4Dmitriy KOBLOVSHMK0:48.50
5Oğuzhan KAYATUR0:47.67
6Andrey SOKOLOVVKO0:47.80

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Men

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Sergey SUKHOVKRG0:49.50
3Elnor MUKHITDINOVVKO0:48.00
4Ruslan LITOVSKLIKGZ0:49.44
5İlyas ÇANAKÇITUR0:46.58
6Efim TARASOVVKO0:47.77

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Nikita PETYAKHINKAZ0:51.00
3Kubi̇lay ENÇÜTUR0:48.20
4Dmitriy KOBLOVSHMK0:48.50
5Oğuzhan KAYATUR0:47.67
6Andrey SOKOLOVVKO0:47.80