IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Startlist: 400m
Time: 18:12

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Elnor MUKHITDINOVVKO
2Andrey SOKOLOVVKO
3Oğuzhan KAYATUR
4Kubi̇lay ENÇÜTUR
5Efim TARASOVVKO
6İlyas ÇANAKÇITUR

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Men

Startlist: 400m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Elnor MUKHITDINOVVKO
2Andrey SOKOLOVVKO
3Oğuzhan KAYATUR
4Kubi̇lay ENÇÜTUR
5Efim TARASOVVKO
6İlyas ÇANAKÇITUR