National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 2000 m
Time:

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Eva LYASHKEVICH KRG 8:30.00
2 Irina CHEBOTARKOVA KRG 7:40.00
3 Victoriya YAVORSKAYA PVL 7:26.00
4 Sabina MAMASAIDOVA KZL 7:25.00
5 Anna REZNECHENKO PVL 7:25.00
6 Ksenia SHIROBOKOVA KZL 7:22.00
7 Kristina 3 SERGEEVA KRG 7:00.00
8 Akbelek KURALBAY SHMK 6:40.00

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 2000 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Eva LYASHKEVICH KRG 8:30.00
2 Irina CHEBOTARKOVA KRG 7:40.00
3 Victoriya YAVORSKAYA PVL 7:26.00
4 Sabina MAMASAIDOVA KZL 7:25.00
5 Anna REZNECHENKO PVL 7:25.00
6 Ksenia SHIROBOKOVA KZL 7:22.00
7 Kristina 3 SERGEEVA KRG 7:00.00
8 Akbelek KURALBAY SHMK 6:40.00