Spring Championship of the Republic of Kazakhstan

Startlist: Relay 4х100

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Muzyka Angeiina SKO
2 Shulakova Anel" KRG
1 Altai kyzy Bakhit SKO
2 Koryagina Kristina KRG
1 Galina Vlada SKO
2 Mihailiv Olesya KRG
1 Kuznetsova Svetlana SKO
1 Eremina Valeriya SKO