Spring Championship of the Republic of Kazakhstan

Startlist: Relay 4х400 m

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Ahmetov Damir KRG
2 Ryabov Victor PVL
3 Sokolov Andrey VKO
1 Lentovskii Nikolai KRG
3 Kusmanov Imanmadi VKO
1 Gabdigaliev Dyman KRG