National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: Long Jump
Time: 09:00

Back

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Valeriya KUDRYAVTSEVA KRG 4.00
2 Elena ELEFTERIADI KRG 4.10
3 Asem KIKIMOVA KRG 4.30
4 Alena TAUFEST KRG 4.40
5 Anna ATAMANOVA KRG 4.70
6 Anastasiya IVANKINA KRG 4.70
7 Ekaterina ISAEVA KRG 4.70
8 Angelina DZAKUPOVA KRG 4.75
9 Olga SHCHERBAKOVA SKO 4.80
10 Yekaterina STOLBOVSKAYA SKO 4.80
11 Tamara SAZONOVA KRG 4.94
12 Mariya ALEXEYENKO АКМ 5.00
13 Antonina OBUHOVA KRG 5.05
14 Olga KAN KZL 5.10
15 Polina STEPANOVA NRST 5.20
16 Anastasiya KONONOVICH АКМ
17 Valeria BROMATE VKO 5.65
18 Valeriya SAFONOVA KRG 5.71
19 Elizaveta FEDORUK KRG 5.95

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: Long Jump
Time: 09:00

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Valeriya KUDRYAVTSEVA KRG 4.00
2 Elena ELEFTERIADI KRG 4.10
3 Asem KIKIMOVA KRG 4.30
4 Alena TAUFEST KRG 4.40
5 Anna ATAMANOVA KRG 4.70
6 Anastasiya IVANKINA KRG 4.70
7 Ekaterina ISAEVA KRG 4.70
8 Angelina DZAKUPOVA KRG 4.75
9 Olga SHCHERBAKOVA SKO 4.80
10 Yekaterina STOLBOVSKAYA SKO 4.80
11 Tamara SAZONOVA KRG 4.94
12 Mariya ALEXEYENKO АКМ 5.00
13 Antonina OBUHOVA KRG 5.05
14 Olga KAN KZL 5.10
15 Polina STEPANOVA NRST 5.20
16 Anastasiya KONONOVICH АКМ
17 Valeria BROMATE VKO 5.65
18 Valeriya SAFONOVA KRG 5.71
19 Elizaveta FEDORUK KRG 5.95