National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: Long Jump
Time: 09:00

Back

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kudryavtseva Valeriya KRG 4.00
2 Elefteriadi Elena KRG 4.10
3 Kikimova Asem KRG 4.30
4 Taufest Alena KRG 4.40
5 Atamanova Anna KRG 4.70
6 Ivankina Anastasiya KRG 4.70
7 Isaeva Ekaterina KRG 4.70
8 Dzakupova Angelina KRG 4.75
9 Shcherbakova Olga SKO 4.80
10 Stolbovskaya Yekaterina SKO 4.80
11 Sazonova Tamara KRG 4.94
12 Alexeyenko Mariya АКМ 5.00
13 Obuhova Antonina KRG 5.05
14 Kan Olga KZL 5.10
15 Stepanova Polina NRST 5.20
16 Kononovich Anastasiya АКМ
17 Bromate Valeria VKO 5.65
18 Safonova Valeriya KRG 5.71
19 Fedoruk Elizaveta KRG 5.95

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: Long Jump
Time: 09:00

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kudryavtseva Valeriya KRG 4.00
2 Elefteriadi Elena KRG 4.10
3 Kikimova Asem KRG 4.30
4 Taufest Alena KRG 4.40
5 Atamanova Anna KRG 4.70
6 Ivankina Anastasiya KRG 4.70
7 Isaeva Ekaterina KRG 4.70
8 Dzakupova Angelina KRG 4.75
9 Shcherbakova Olga SKO 4.80
10 Stolbovskaya Yekaterina SKO 4.80
11 Sazonova Tamara KRG 4.94
12 Alexeyenko Mariya АКМ 5.00
13 Obuhova Antonina KRG 5.05
14 Kan Olga KZL 5.10
15 Stepanova Polina NRST 5.20
16 Kononovich Anastasiya АКМ
17 Bromate Valeria VKO 5.65
18 Safonova Valeriya KRG 5.71
19 Fedoruk Elizaveta KRG 5.95