National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 300 m H
Time: 12:40

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Sinyuk Ilya KRG 50.00
3 Aleskerov Islam KRG 42.80
4 Asman Daniel PVL 45.00
5 Chernushov Kostya PVL 46.50
6 Machkovskiy Vladislav ZHBL 47.00

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
3 Borodin Maksim KRG 43.00
4 Popov Danil KRG 46.00
5 Bisenov Damir KRG 47.00
6 Toleukhan Yerasyl ALO 48.50

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 300 m H
Time: 12:40

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Sinyuk Ilya KRG 50.00
3 Aleskerov Islam KRG 42.80
4 Asman Daniel PVL 45.00
5 Chernushov Kostya PVL 46.50
6 Machkovskiy Vladislav ZHBL 47.00

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
3 Borodin Maksim KRG 43.00
4 Popov Danil KRG 46.00
5 Bisenov Damir KRG 47.00
6 Toleukhan Yerasyl ALO 48.50