(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Startlist: 100 m
Time: 08:00

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Tsibikov Danil ALM 12.90
2 Syrbov Dmitry VKO 12.00
3 Iljin Vladislav NRST 11.40
4 Ossinskiy Nikita PVL 10.90
5 Vovchenko Ivan KRG 11.21
6 Novachenko Vadim ALM 11.50
7 Pashkov Anton PVL 11.60
8 Skopec Alexey АКМ 11.80

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Kubrakov Anatoliy ALO 12.10
3 Kirov Yurij NRST 11.40
4 Likhanov Anatoliy ALM 10.98
5 Murtazin Shamil KRG 11.24
6 Nisnevich Valeriy АКМ 11.50
7 Bashukov Maksim PVL 11.60
8 Zulbukharuly Bekzhan KZL 11.82

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Ellers Dmitriy KRG 12.20
3 Lavrushenko Andrey VKO 11.40
4 Tulebaev Almat ALM 11.00
5 Dobrenyuk Kirill KZL 11.28
6 Ivanov Vadim KST 11.60
7 Svitov Sergey SKO 11.68
8 Suranchiev Asad ALM 11.87

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Bayadinov Ruslan ALM 12.30
3 Feschenko Vladimir VKO 11.40
4 Tanin Sergeii NRST 11.05
5 Dovgalyuk Dmitrij NRST 11.30
6 Li Erik KZL 11.60
7 Orlov Danil ALO 11.70
8 Ashimov Amir ALM 11.90

Heat 5

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Razduvalov Daniil ALM 12.40
3 Ermanov Sultan KZL 11.45
4 Yerastov Denis ZHBL 11.20
5 Boyko Vladislav ALO 11.30
6 Belozerov Ivan NRST 11.60
7 Sokolov Danil VKO 11.80
8 Nurek Vladislav VKO 12.00

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Startlist: 100 m
Time: 08:00

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Tsibikov Danil ALM 12.90
2 Syrbov Dmitry VKO 12.00
3 Iljin Vladislav NRST 11.40
4 Ossinskiy Nikita PVL 10.90
5 Vovchenko Ivan KRG 11.21
6 Novachenko Vadim ALM 11.50
7 Pashkov Anton PVL 11.60
8 Skopec Alexey АКМ 11.80

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Kubrakov Anatoliy ALO 12.10
3 Kirov Yurij NRST 11.40
4 Likhanov Anatoliy ALM 10.98
5 Murtazin Shamil KRG 11.24
6 Nisnevich Valeriy АКМ 11.50
7 Bashukov Maksim PVL 11.60
8 Zulbukharuly Bekzhan KZL 11.82

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Ellers Dmitriy KRG 12.20
3 Lavrushenko Andrey VKO 11.40
4 Tulebaev Almat ALM 11.00
5 Dobrenyuk Kirill KZL 11.28
6 Ivanov Vadim KST 11.60
7 Svitov Sergey SKO 11.68
8 Suranchiev Asad ALM 11.87

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Bayadinov Ruslan ALM 12.30
3 Feschenko Vladimir VKO 11.40
4 Tanin Sergeii NRST 11.05
5 Dovgalyuk Dmitrij NRST 11.30
6 Li Erik KZL 11.60
7 Orlov Danil ALO 11.70
8 Ashimov Amir ALM 11.90

Heat 5

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Razduvalov Daniil ALM 12.40
3 Ermanov Sultan KZL 11.45
4 Yerastov Denis ZHBL 11.20
5 Boyko Vladislav ALO 11.30
6 Belozerov Ivan NRST 11.60
7 Sokolov Danil VKO 11.80
8 Nurek Vladislav VKO 12.00