National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 100 m
Time:

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Chernushov Kostya PVL 13.00
2 Akhmetov Sayat KRG 12.70
3 Saidaev Ruslan KST 11.60
4 Bochanov Danil KRG 12.00
5 Zaharov Valentin SKO 12.35
6 Duman Dubek NRST 12.58

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sinyuk Ilya KRG 13.00
2 Ospanov Dmitrij NRST 12.76
3 Maksimov Nikita KRG 11.70
4 Samrat Damir KZL 12.07
5 Savchenko Sergey ZHBL 12.40
6 Asman Daniel PVL 12.60

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Aslanidi Radion KRG 13.00
2 Levitskiy Zahar PVL 12.80
3 Sitnikov Danil KRG 11.90
4 Pogorov Fedor KST 12.10
5 Allahverdiev Shahin PVL 12.50
6 Malinovskyi Artem KRG 12.60

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kirovich Artur NRST 13.10
2 Sbitnev Ivan KRG 12.85
3 Ilin Maksim KRG 11.90
4 Umerzhanov Arsen SKO 12.20
5 Baskakov Aleksey KRG 12.50
6 Li Georgiy KRG 12.60

Heat 5

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Machkovskiy Vladislav ZHBL 13.20
2 Andreev Andrej NRST 12.87
3 Aleskerov Islam KRG 11.90
4 Shuman Alexandr SKO 12.20
5 Popov Danil KRG 12.50
6 Borodin Maksim KRG 12.60

Heat 6

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Toleukhan Yerasyl ALO 13.30
2 Mishenin Danil VKO 12.89
3 Kiselchak Bogdan KRG 11.90
4 Bedov Vyacheslav АКМ 12.20
5 Druzhinin Dmitriy KRG 12.50
6 Ivanov Vladislav SKO 12.68

Heat 7

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Mizambay Sayat KZL 13.50
2 Osmanov Kirill KRG 12.90
3 Redko Savelii KST 12.00
4 Kulmatov Yaroslav ZHBL 12.30
5 Ivanov Vladlen KRG 12.50
6 Bisenov Damir KRG 12.70

Heat 8

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Padalko Danil PVL 13.50
2 Tlegenov Dauren NRST 12.98
3 Omarbekov Adil’ PVL 12.00
4 Dujsenbek Muhamedsaid NRST 12.34
5 Odintsov Maksim KRG 12.50
6 Abramov Kirill KRG 12.70

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 100 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Chernushov Kostya PVL 13.00
2 Akhmetov Sayat KRG 12.70
3 Saidaev Ruslan KST 11.60
4 Bochanov Danil KRG 12.00
5 Zaharov Valentin SKO 12.35
6 Duman Dubek NRST 12.58

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sinyuk Ilya KRG 13.00
2 Ospanov Dmitrij NRST 12.76
3 Maksimov Nikita KRG 11.70
4 Samrat Damir KZL 12.07
5 Savchenko Sergey ZHBL 12.40
6 Asman Daniel PVL 12.60

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Aslanidi Radion KRG 13.00
2 Levitskiy Zahar PVL 12.80
3 Sitnikov Danil KRG 11.90
4 Pogorov Fedor KST 12.10
5 Allahverdiev Shahin PVL 12.50
6 Malinovskyi Artem KRG 12.60

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kirovich Artur NRST 13.10
2 Sbitnev Ivan KRG 12.85
3 Ilin Maksim KRG 11.90
4 Umerzhanov Arsen SKO 12.20
5 Baskakov Aleksey KRG 12.50
6 Li Georgiy KRG 12.60

Heat 5

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Machkovskiy Vladislav ZHBL 13.20
2 Andreev Andrej NRST 12.87
3 Aleskerov Islam KRG 11.90
4 Shuman Alexandr SKO 12.20
5 Popov Danil KRG 12.50
6 Borodin Maksim KRG 12.60

Heat 6

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Toleukhan Yerasyl ALO 13.30
2 Mishenin Danil VKO 12.89
3 Kiselchak Bogdan KRG 11.90
4 Bedov Vyacheslav АКМ 12.20
5 Druzhinin Dmitriy KRG 12.50
6 Ivanov Vladislav SKO 12.68

Heat 7

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Mizambay Sayat KZL 13.50
2 Osmanov Kirill KRG 12.90
3 Redko Savelii KST 12.00
4 Kulmatov Yaroslav ZHBL 12.30
5 Ivanov Vladlen KRG 12.50
6 Bisenov Damir KRG 12.70

Heat 8

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Padalko Danil PVL 13.50
2 Tlegenov Dauren NRST 12.98
3 Omarbekov Adil’ PVL 12.00
4 Dujsenbek Muhamedsaid NRST 12.34
5 Odintsov Maksim KRG 12.50
6 Abramov Kirill KRG 12.70