National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 100 m
Time:

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kostya CHERNUSHOV PVL 13.00
2 Sayat AKHMETOV KRG 12.70
3 Ruslan SAIDAEV KST 11.60
4 Danil BOCHANOV KRG 12.00
5 Valentin ZAHAROV SKO 12.35
6 Dubek DUMAN NRST 12.58

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Ilya SINYUK KRG 13.00
2 Dmitrij OSPANOV NRST 12.76
3 Nikita MAKSIMOV KRG 11.70
4 Damir SAMRAT KZL 12.07
5 Sergey SAVCHENKO ZHBL 12.40
6 Daniel ASMAN PVL 12.60

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Radion ASLANIDI KRG 13.00
2 Zahar LEVITSKIY PVL 12.80
3 Danil SITNIKOV KRG 11.90
4 Fedor POGOROV KST 12.10
5 Shahin ALLAHVERDIEV PVL 12.50
6 Artem MALINOVSKYI KRG 12.60

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Artur KIROVICH NRST 13.10
2 Ivan SBITNEV KRG 12.85
3 Maksim ILIN KRG 11.90
4 Arsen UMERZHANOV SKO 12.20
5 Aleksey BASKAKOV KRG 12.50
6 Georgiy LI KRG 12.60

Heat 5

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Vladislav MACHKOVSKIY ZHBL 13.20
2 Andrej ANDREEV NRST 12.87
3 Islam ALESKEROV KRG 11.90
4 Alexandr SHUMAN SKO 12.20
5 Danil POPOV KRG 12.50
6 Maksim BORODIN KRG 12.60

Heat 6

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Yerasyl TOLEUKHAN ALO 13.30
2 Danil MISHENIN VKO 12.89
3 Bogdan KISELCHAK KRG 11.90
4 Vyacheslav BEDOV АКМ 12.20
5 Dmitriy DRUZHININ KRG 12.50
6 Vladislav IVANOV SKO 12.68

Heat 7

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sayat MIZAMBAY KZL 13.50
2 Kirill OSMANOV KRG 12.90
3 Savelii REDKO KST 12.00
4 Yaroslav KULMATOV ZHBL 12.30
5 Vladlen IVANOV KRG 12.50
6 Damir BISENOV KRG 12.70

Heat 8

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Danil PADALKO PVL 13.50
2 Dauren TLEGENOV NRST 12.98
3 Adil’ OMARBEKOV PVL 12.00
4 Muhamedsaid DUJSENBEK NRST 12.34
5 Maksim ODINTSOV KRG 12.50
6 Kirill ABRAMOV KRG 12.70

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 100 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kostya CHERNUSHOV PVL 13.00
2 Sayat AKHMETOV KRG 12.70
3 Ruslan SAIDAEV KST 11.60
4 Danil BOCHANOV KRG 12.00
5 Valentin ZAHAROV SKO 12.35
6 Dubek DUMAN NRST 12.58

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Ilya SINYUK KRG 13.00
2 Dmitrij OSPANOV NRST 12.76
3 Nikita MAKSIMOV KRG 11.70
4 Damir SAMRAT KZL 12.07
5 Sergey SAVCHENKO ZHBL 12.40
6 Daniel ASMAN PVL 12.60

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Radion ASLANIDI KRG 13.00
2 Zahar LEVITSKIY PVL 12.80
3 Danil SITNIKOV KRG 11.90
4 Fedor POGOROV KST 12.10
5 Shahin ALLAHVERDIEV PVL 12.50
6 Artem MALINOVSKYI KRG 12.60

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Artur KIROVICH NRST 13.10
2 Ivan SBITNEV KRG 12.85
3 Maksim ILIN KRG 11.90
4 Arsen UMERZHANOV SKO 12.20
5 Aleksey BASKAKOV KRG 12.50
6 Georgiy LI KRG 12.60

Heat 5

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Vladislav MACHKOVSKIY ZHBL 13.20
2 Andrej ANDREEV NRST 12.87
3 Islam ALESKEROV KRG 11.90
4 Alexandr SHUMAN SKO 12.20
5 Danil POPOV KRG 12.50
6 Maksim BORODIN KRG 12.60

Heat 6

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Yerasyl TOLEUKHAN ALO 13.30
2 Danil MISHENIN VKO 12.89
3 Bogdan KISELCHAK KRG 11.90
4 Vyacheslav BEDOV АКМ 12.20
5 Dmitriy DRUZHININ KRG 12.50
6 Vladislav IVANOV SKO 12.68

Heat 7

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sayat MIZAMBAY KZL 13.50
2 Kirill OSMANOV KRG 12.90
3 Savelii REDKO KST 12.00
4 Yaroslav KULMATOV ZHBL 12.30
5 Vladlen IVANOV KRG 12.50
6 Damir BISENOV KRG 12.70

Heat 8

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Danil PADALKO PVL 13.50
2 Dauren TLEGENOV NRST 12.98
3 Adil’ OMARBEKOV PVL 12.00
4 Muhamedsaid DUJSENBEK NRST 12.34
5 Maksim ODINTSOV KRG 12.50
6 Kirill ABRAMOV KRG 12.70