National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 300 m
Time:

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Daniil SADYKOV KRG 44.00
2 Vyacheslav BEDOV АКМ 42.00
3 Danil SITNIKOV KRG 37.90
4 Savelii REDKO KST 39.46
5 Zahar LEVITSKIY PVL 41.00
6 Aleksandr VODOLAZHSKII KST 41.16

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Andrej ANDREEV NRST 44.32
2 Daniyar URAZIMBETOV KRG 42.10
3 Maksim ILIN KRG 38.50
4 Roman KRUSHINSKII PVL 40.00
5 Sangar ABYLBEK KRG 41.00
6 Danil BOCHANOV KRG 41.30

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Konstantin BOLOTOV KRG 45.00
2 Aleksey BASKAKOV KRG 42.30
3 Damir SAMRAT KZL 39.00
4 Shahin ALLAHVERDIEV PVL 40.00
5 Yaroslav KULMATOV ZHBL 41.00
6 Muhamedsaid DUJSENBEK NRST 41.87

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Danil PADALKO PVL 46.00
2 Sayat MIZAMBAY KZL 43.00
3 Sergey SAVCHENKO ZHBL 39.00
4 Dmitrij OSPANOV NRST 40.25
5 Artem MALINOVSKYI KRG 41.0_
6 Georgiy LI KRG 42.00

Heat 5

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Alembay MAKHMETOV KRG 48.00
2 Dubek DUMAN NRST 43.12
3 Ruslan SAIDAEV KST 39.24
4 Artem REMIZOV KST 40.45
5 Fedor POGOROV KST 41.10
6 Vasiliy KARPEKIN KRG 42.00

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 300 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Daniil SADYKOV KRG 44.00
2 Vyacheslav BEDOV АКМ 42.00
3 Danil SITNIKOV KRG 37.90
4 Savelii REDKO KST 39.46
5 Zahar LEVITSKIY PVL 41.00
6 Aleksandr VODOLAZHSKII KST 41.16

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Andrej ANDREEV NRST 44.32
2 Daniyar URAZIMBETOV KRG 42.10
3 Maksim ILIN KRG 38.50
4 Roman KRUSHINSKII PVL 40.00
5 Sangar ABYLBEK KRG 41.00
6 Danil BOCHANOV KRG 41.30

Heat 3

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Konstantin BOLOTOV KRG 45.00
2 Aleksey BASKAKOV KRG 42.30
3 Damir SAMRAT KZL 39.00
4 Shahin ALLAHVERDIEV PVL 40.00
5 Yaroslav KULMATOV ZHBL 41.00
6 Muhamedsaid DUJSENBEK NRST 41.87

Heat 4

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Danil PADALKO PVL 46.00
2 Sayat MIZAMBAY KZL 43.00
3 Sergey SAVCHENKO ZHBL 39.00
4 Dmitrij OSPANOV NRST 40.25
5 Artem MALINOVSKYI KRG 41.0_
6 Georgiy LI KRG 42.00

Heat 5

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Alembay MAKHMETOV KRG 48.00
2 Dubek DUMAN NRST 43.12
3 Ruslan SAIDAEV KST 39.24
4 Artem REMIZOV KST 40.45
5 Fedor POGOROV KST 41.10
6 Vasiliy KARPEKIN KRG 42.00