Spring Championship of the Republic of Kazakhstan

Startlist: 400 m

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Ernazarov Daniyar SKO
3 Lentovskii Nikolai KRG
4 Sokolov Andrey VKO
5 Ahmetov Damir KRG
6 Nikitin Ruslan ALM
7 Ryabov Victor PVL
8 Venetikidi Odissey SHMK