National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 600 m
Time:

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sofya PLOTNIKOVA NRST 1:58.45
2 Zere GABDOLLA NRST 1:55.43
3 Dilyara BUSURMAN NRST 1:55.23
4 Vlada LEBEDEVA PVL 1:50.00
5 Lina IAUFMAN KST 1:49.26
6 Tomiris ABZHET KZL 1:49.00
7 Anastasia BESPALOVA VKO 1:49.00
8 Ilnara IKIBAEVA KRG 1:48.00
9 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA KRG 1:47.00

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Viktoriya SHIMPF KRG 1:46.90
2 Valeriya GORBACHEVA KRG 1:45.00
3 Medina URYNBASSAR MNG 1:45.00
4 Natalia LABETSKAYA KST 1:45.00
5 Alina GRITSASHCHENKO KST 1:45.00
6 Valeriya POZDNYAK PVL 1:45.00
7 Oksana BIKCHURINA KZL 1:42.00
8 Anastasiya TSVIRKUNOVA KRG 1:39.90
9 Ayzhan SULTAN SHMK 0:00.00

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 600 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sofya PLOTNIKOVA NRST 1:58.45
2 Zere GABDOLLA NRST 1:55.43
3 Dilyara BUSURMAN NRST 1:55.23
4 Vlada LEBEDEVA PVL 1:50.00
5 Lina IAUFMAN KST 1:49.26
6 Tomiris ABZHET KZL 1:49.00
7 Anastasia BESPALOVA VKO 1:49.00
8 Ilnara IKIBAEVA KRG 1:48.00
9 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA KRG 1:47.00

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Viktoriya SHIMPF KRG 1:46.90
2 Valeriya GORBACHEVA KRG 1:45.00
3 Medina URYNBASSAR MNG 1:45.00
4 Natalia LABETSKAYA KST 1:45.00
5 Alina GRITSASHCHENKO KST 1:45.00
6 Valeriya POZDNYAK PVL 1:45.00
7 Oksana BIKCHURINA KZL 1:42.00
8 Anastasiya TSVIRKUNOVA KRG 1:39.90
9 Ayzhan SULTAN SHMK 0:00.00