National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 600 m
Time:

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Plotnikova Sofya NRST 1:58.45
2 Gabdolla Zere NRST 1:55.43
3 Busurman Dilyara NRST 1:55.23
4 Lebedeva Vlada PVL 1:50.00
5 Iaufman Lina KST 1:49.26
6 Abzhet Tomiris KZL 1:49.00
7 Bespalova Anastasia VKO 1:49.00
8 Ikibaeva Ilnara KRG 1:48.00
9 Snezhkovskaya Anastasiya KRG 1:47.00

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Shimpf Viktoriya KRG 1:46.90
2 Gorbacheva Valeriya KRG 1:45.00
3 Urynbassar Medina MNG 1:45.00
4 Labetskaya Natalia KST 1:45.00
5 Gritsashchenko Alina KST 1:45.00
6 Pozdnyak Valeriya PVL 1:45.00
7 Bikchurina Oksana KZL 1:42.00
8 Tsvirkunova Anastasiya KRG 1:39.90
9 Sultan Ayzhan SHMK 0:00.00

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 600 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Plotnikova Sofya NRST 1:58.45
2 Gabdolla Zere NRST 1:55.43
3 Busurman Dilyara NRST 1:55.23
4 Lebedeva Vlada PVL 1:50.00
5 Iaufman Lina KST 1:49.26
6 Abzhet Tomiris KZL 1:49.00
7 Bespalova Anastasia VKO 1:49.00
8 Ikibaeva Ilnara KRG 1:48.00
9 Snezhkovskaya Anastasiya KRG 1:47.00

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Shimpf Viktoriya KRG 1:46.90
2 Gorbacheva Valeriya KRG 1:45.00
3 Urynbassar Medina MNG 1:45.00
4 Labetskaya Natalia KST 1:45.00
5 Gritsashchenko Alina KST 1:45.00
6 Pozdnyak Valeriya PVL 1:45.00
7 Bikchurina Oksana KZL 1:42.00
8 Tsvirkunova Anastasiya KRG 1:39.90
9 Sultan Ayzhan SHMK 0:00.00