National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 1000 m
Time:

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kuralbay Akbelek SHMK 3:55.50
2 Murav’eva Polina АКМ
3 Lyashkevich Eva KRG 3:45.00
4 Chebotarkova Irina KRG 3:42.00
5 Plotnikova Sofya NRST 3:35.21
6 Busurman Dilyara NRST 3:31.32
7 Yavorskaya Victoriya PVL 3:30.00
8 Reznechenko Anna PVL 3:30.00
9 Snezhkovskaya Anastasiya KRG 3:25.10

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Mamasaidova Sabina KZL 3:25.00
2 Lebedeva Vlada PVL 3:25.00
3 Abzhet Tomiris KZL 3:22.00
4 Shirobokova Ksenia KZL 3:20.00
5 Gritsashchenko Alina KST 3:20.00
6 Shimpf Viktoriya KRG 3:19.50
7 Sergeeva Kristina 3 KRG 3:18.00
8 Labetskaya Natalia KST 3:15.00
9 Bikchurina Oksana KZL 3:12.00

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 1000 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Kuralbay Akbelek SHMK 3:55.50
2 Murav’eva Polina АКМ
3 Lyashkevich Eva KRG 3:45.00
4 Chebotarkova Irina KRG 3:42.00
5 Plotnikova Sofya NRST 3:35.21
6 Busurman Dilyara NRST 3:31.32
7 Yavorskaya Victoriya PVL 3:30.00
8 Reznechenko Anna PVL 3:30.00
9 Snezhkovskaya Anastasiya KRG 3:25.10

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Mamasaidova Sabina KZL 3:25.00
2 Lebedeva Vlada PVL 3:25.00
3 Abzhet Tomiris KZL 3:22.00
4 Shirobokova Ksenia KZL 3:20.00
5 Gritsashchenko Alina KST 3:20.00
6 Shimpf Viktoriya KRG 3:19.50
7 Sergeeva Kristina 3 KRG 3:18.00
8 Labetskaya Natalia KST 3:15.00
9 Bikchurina Oksana KZL 3:12.00