National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)
13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 1000 m
Time:

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Akbelek KURALBAY SHMK 3:55.50
2 Polina MURAV’EVA АКМ
3 Eva LYASHKEVICH KRG 3:45.00
4 Irina CHEBOTARKOVA KRG 3:42.00
5 Sofya PLOTNIKOVA NRST 3:35.21
6 Dilyara BUSURMAN NRST 3:31.32
7 Victoriya YAVORSKAYA PVL 3:30.00
8 Anna REZNECHENKO PVL 3:30.00
9 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA KRG 3:25.10

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sabina MAMASAIDOVA KZL 3:25.00
2 Vlada LEBEDEVA PVL 3:25.00
3 Tomiris ABZHET KZL 3:22.00
4 Ksenia SHIROBOKOVA KZL 3:20.00
5 Alina GRITSASHCHENKO KST 3:20.00
6 Viktoriya SHIMPF KRG 3:19.50
7 Kristina 3 SERGEEVA KRG 3:18.00
8 Natalia LABETSKAYA KST 3:15.00
9 Oksana BIKCHURINA KZL 3:12.00

National Youth Championship double- event of the Republic of Kazakhstan (2004-2005)

13.07 - 14.07, 2 days
Karaganda

Startlist: 1000 m
Time:

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Akbelek KURALBAY SHMK 3:55.50
2 Polina MURAV’EVA АКМ
3 Eva LYASHKEVICH KRG 3:45.00
4 Irina CHEBOTARKOVA KRG 3:42.00
5 Sofya PLOTNIKOVA NRST 3:35.21
6 Dilyara BUSURMAN NRST 3:31.32
7 Victoriya YAVORSKAYA PVL 3:30.00
8 Anna REZNECHENKO PVL 3:30.00
9 Anastasiya SNEZHKOVSKAYA KRG 3:25.10

Heat 2

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sabina MAMASAIDOVA KZL 3:25.00
2 Vlada LEBEDEVA PVL 3:25.00
3 Tomiris ABZHET KZL 3:22.00
4 Ksenia SHIROBOKOVA KZL 3:20.00
5 Alina GRITSASHCHENKO KST 3:20.00
6 Viktoriya SHIMPF KRG 3:19.50
7 Kristina 3 SERGEEVA KRG 3:18.00
8 Natalia LABETSKAYA KST 3:15.00
9 Oksana BIKCHURINA KZL 3:12.00